Doel spel:

Trefbalspel: Probeer spelers van het andere team af te gooien en dit bij jezelf te voorkomen.

Speluitleg:
Arrangement:
1-3 foamballen
1 lange mat
1 krijtje ( om streep op de mat te zetten )
2 baskets
2 wachtbanken
Hele zaal
Hele klas
Bewegingsopdracht:
Probeer spelers van het andere team af te gooien en dit bij jezelf te voorkomen.

Zaalopstelling:

spel indiana jones

Regels:
Bij het begin van het spel begint een speler van beide partijen op de achterlijn van de tegenstander.
Je mag niet op de helft van de tegenstander komen, tenzij je, je op de lange mat bevindt
Je mag alleen lopen met de bal als je op de lange mat staat of als je als laatste overgebleven bent van je
team.
Er mag niet afgeweerd worden, alleen gevangen.
Wanneer de geworpen bal door de tegenstander gevangen wordt is de werper af.
Over de gehele lengte van de lange mat mag je gooien of afgegooid worden. Ben je over de middenlijn dan mag je ook afgetikt worden wanneer je de bal gegooid hebt.
Wanneer de bal bij de tegenstander in de basket gegooid wordt zijn al je teamspelers vrij.
Je mag gooien vanaf de lange mat en vanaf de zijkanten.

Variaties/aanpassingen:

Als een team te sterk is dan kun je de lange mat zo verschuiven dat ze niet meer zo ver in het veld van de tegenstander kunnen komen.
Als er weinig gescoord wordt op de basket dan kun je er een opzetring opdoen.
Als het spel te lang duurt, kun je ook 4 pionnen neerzetten. Als alle 4 pionnen zijn omgegooid dan heeft het andere team gewonnen.