Doel spel:
Probeer de andere indianenstam door middel van afgooien en mikken uit te schakelen.

Speluitleg:
Arrangement:
18 één meterstokken (drie één meter stokken met de uiteinde tegen elkaar houden,
3 rode lintjes een lintje strak om de drie stokken binden. De onderkanten (3 poten) uit elkaar
3 gele lintjes zetten en je hebt een wigwam)
1-3 foamballen
2 wachtbanken
Hele klas
Hele zaal
Bewegingsopdracht:
De Cheyenne en Sioux zijn twee vijandelijke stammen en zij strijden tegen elkaar. Je kunt de andere stam op twee manieren uitschakelen:
1. Door alle wigwammen om te gooien.
2. Door alle indianen te vermoorden (af te gooien).
Regels:
Je mag niet afweren.
Het hoofd telt niet.
Je mag niet lopen met de bal (speer).
Vang je de bal dan is iemand uit je team weer vrij
Gooi je bij de vijandelijke stam een wigwam om dan kan de medicijnman al jou stamgenoten weer tot leven wekken en kunnen zij weer meedoen. Een omgegooide wigwam mag je niet overeind zetten.
Heb je de drie wigwammen bij de andere stam omgegooid dan heb je gewonnen.
Heb je alle vijandelijke indianen afgegooid dan heb je gewonnen.

Zaalopstelling:

indianentrefbal

Variaties/aanpassingen:
Meerdere ballen
Één wigwam laten verdedigen door het stamhoofd. Alleen het stamhoofd mag afweren en zo de wigwam verdedigen.