Speluitleg:

Arrangement:

Maximaal13 leerlingen
Halve zaal

Bewegingsopdracht:

De leerling buiten de kring geeft de commando’s. Het commando geldt voor het tweetal waarvan de buitenste leerling wordt aangetikt. De leerlingen in de kring proberen hun plek veilig te stellen en de ‘commandant ’ probeert hun plek in te nemen.

Regelingen:

Het commando ‘kom mee’ geldt voor de binnenste leerling en het commando ‘ga weg ’ voor de buitenste leerling.
Het eerste commando geldt dus altijd voor de binnenste kring en het ga weg voor de buitenste kring.
De binnenste leerling loopt achter de commandant aan en de buitenste leerling in tegengestelde richting.
Het gaat erom wie als eerste de vrij gekomen plaatsen hebben ingenomen.
Wie overblijft, is de nieuwe commandant.
De leerlingen komen elkaar buiten de kring tijdens het rennen tegen. Je hoeft hier geen regelingen voor te treffen als ze dit zelf goed oplossen.
Gaat het mis en botsen ze veel, laat dan diegene die alleen loopt, de binnenkant nemen.

Zaalopstelling:

kom mee, ga weg

Variaties/aanpassingen:

Je kunt het spel moeilijker/interessanter maken door andere commando’s erbij te geven.
Bijvoorbeeld:
Ga weg, kom mee: De binnenste rent nu tegengesteld en de buitenste rent met de commandant mee.
Ga weg, Ga weg: De leerlingen in de kring rennen beide weg in tegengestelde richting van de commandant.
Kom mee, Kom mee: De leerlingen in de kring rennen beide achter de commandant aan.