Qustom Fit hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Qustom Fit websites en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van één van de hierboven vermelde websites maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens
Qustom Fit verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn.
Bij het aanvragen van informatie of het aangaan van een lidmaatschap verwerkt Qustom Fit in elk geval uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Wanneer u zich laat meten, verwerken we ook uw sportgegevens, hieronder vallen onder andere uw lengte en gewicht. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet leveren.

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer.
Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht. Deze informatie wordt gebruikt door Qustom Fit om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de websites.

Qustom Fit houdt bij welke website en pagina’s onze klanten bezoeken, om te bepalen welke Qustom Fit services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Qustom Fit naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Gebruik Persoonsgegevens
Qustom Fit verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Qustom Fit websites te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. Qustom Fit gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Qustom Fit en haar relaties. Qustom Fit kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.
Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Qustom Fit verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Qustom Fit kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Qustom Fit gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Qustom Fit, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Qustom Fit zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; (b) om de rechten of eigendom van Qustom Fit te beschermen en verdedigen; en (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Qustom Fit, of het publiek te beschermen. Qustom Fit kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Qustom Fit zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Qustom Fit bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijziging verklaring
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Qustom Fit zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Qustom Fit raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Qustom Fit uw informatie beschermt.

Contact informatie
Qustom Fit ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Qustom Fit niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Qustom Fit via info@Qustom Fit.

Copyright
Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Qustom Fit, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Qustom Fit mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.