Doel spel:
De bal wordt middels een trap in het spel gebracht. De ‘slagman’ gaat honken, lopen net als bij softbal. De veldpartij probeert de bal al voetballend naar de honkmannen te brengen. De honklopers kunnen uitgemaakt worden als de bal door de honkmannen gevangen wordt voordat de honkloper bij het honk is.

Speluitleg:

Organisatie:
2 teams van 7 à 9 spelers per team
Spel kan zowel binnen als buiten; standaard gymzaal, honken kunnen gemaakt worden van matjes.
Materiaal:
4 matjes
Voetbal
Pionnen
Lintjes

Startregels:
alleen de honkmannen hebben de mogelijkheid om een vangbal te maken
wisselen als iedereen aan de beurt is geweest of bij 3 uit. (afhankelijk van de teams/klas)

Uitbouw:
de bal tegen de basketbalbord aan de overkant schieten is een homerun
met 2 mensen tegelijkertijd lopen
wel/geen 2 mensen per honk
wisselen bij 3 uit; vangbal is och naar het 1e honk maar wel uit
honkman op thuis (catcher)
het spel kan ook gespeeld worden met een American football die het veld ingeworpen dient te worden.

Zaalopstelling:

slagvoetbal