Doel spel:

Proberen tot scoren te komen tegen rechtopstaande dunne matjes door middel van een smash.

Speluitleg:
Er zijn vier teams van 4 tot 6 leerlingen: O, X, R en R2
2 teams staan in het veld, 2 reserve teams zitten op de bank. De spelers zijn herkenbaar gemaakt door lintjes.

Van beide teams staat één speler op de dikke mat, dit is de keeper. De keeper probeert te voorkomen dat de tegenstander scoort tegen de matjes.

De veldspelers proberen door middel van samenspel tot scoren te komen.
Hierbij gelden de volgende regels:
-er mag niet gelopen worden met bal (wel pivotteren)
– lichamelijk contact is verboden
– de bal mag niet uit de handen worden geslagen
– veldspelers mogen niet binnen de handbalcirkel komen
– er mag alleen gescoord worden d.m.v. een smash

Zodra de bal uit is wordt deze door de tegenpartij vanaf de zijlijn ingegooid.
Op het moment dat een team heeft gescoord wordt er gewisseld met het team dat het langst op de bank zit (bij opstart spel één team aanwijzen dat als eerste gaat wisselen).

Het team dat het vaakst heeft gescoord is winnaar!!

Zaalopstelling:

smashball

Variaties/aanpassingen:
– scoren mag op platliggende dikke mat en kleine rechtopstaande matjes (om meer smash naar beneden af te dwingen (volleybal gerelateerd)
– er mag gedribbeld worden (basketbal gerelateerd)
– wanneer wisselen te lang duurt vanwege moeilijkheden met scoren: max 2 minuten spelen, wanneer er dan nog niet is gescoord dan beide teams wisselen
– smash d.m.v. zelf opgooien= 1 punt smash opgegooid door iemand anders= 2 punten
– meerdere ballen in spel
– rechtopstaande dunne matjes vervangen door rechtopstaande dikke mat (groter scoringsoppervlak)