Doel spel:

Stoeiend alle leerlingen van de mat af duwen

Speluitleg:

Arrangement:
2 dikke matten
Kleine matjes / lange mat

Stoeiend rugby met eigen nummers:
Elk team zit op achter een dikke mat, iedereen heeft een eigen nummer. De bal licht in het midden. Zodra je als leerkracht een nummer noemt bijvoorbeeld “3” dan gaan beide nummers 3 op de bal af (kruipend) vervolgens proberen ze de bal mee te nemen naar hun eigen dikke mat. Gelukt betekent een punt voor dat team. Je kunt ook meerdere nummers noemen. De leerlingen mogen dan de bal aan elkaar overgeven.

Zaalopstelling:

stoeiend rugby

Regels:
Stop = stop

Variaties/aanpassingen:

Met team A tegen team B spelen; opdracht: Probeer de bal zo snel mogelijk bij de tegenstander op de dikke mat te krijgen.