Speluitleg:
Arrangement:

4 banken
10 blokken
6 (foam)ballen
9 pionnen om de middenlijn af te zetten
Hele klas
Hele zaal

Bewegingsopdracht:
De klas is verdeeld in twee gelijke groepen, die tegen over elkaar staan in vak A.
Als je iemand afgooit of een vangbal maakt, schuif je een vak verder. Als je in vak C iemand afgooit of en vangbal maakt, leg je een blokje om en ga je weer naar vak A.

Regelingen:
Niet afweren, vangen mag wel.
Je mag alleen doorschuiven als er minstens één medespeler in het vak achter blijft; dit om de voortgang van het spel te waarborgen.
Slingerworpen zijn verboden.

Zaalopstelling:

vakkenschuiftrefbal